top of page

"Door een mooi afscheid,

ontstaat er ruimte voor liefde en troost."

Welkom

WELKOM

Samen het leven loslaten

 

Als een dierbare is overleden komt er in korte tijd veel op u af. Ik kan u ondersteunen bij het vormgeven van de afscheidsdienst door samen te zoeken naar passende woorden en gebaren. Door stil te staan bij wat deze persoon voor u en anderen betekend heeft ontstaat er ruimte voor liefde en troost. Graag wil ik uw verhaal van de overledene naar voren brengen in de afscheidsdienst, op de drempel tussen eind en begin. Ik help u bij het verwoorden van de levensloop en kan dit voor u uitspreken in een overweging.

Candles_edited.jpg
Over mij

OVER MIJ

Desire_2 (1).jpg

Mijn naam is Desire Wenting-Jansen.

Ik ben geboren in 1970 getrouwd en moeder van 4 kinderen.

Naast de werkzaamheden rondom ons gezin, ben ik sinds een aantal jaren werkzaam als geschoolde vrijwilligster in de palliatieve en terminale zorg. In het hospice, waar ik werkzaam ben, vormen verpleegkundigen en vrijwilligers een team rondom de begeleiding van de gasten in hun laatste levensfase. Bij stichting “Willem. Hart voor levensvragen” , werken geestelijk verzorgers samen met vrijwilligers om mensen die ondersteuning zoeken bij hun levensvragen, te begeleiden.

Op beide plekken heb ik geleerd goed te kunnen luisteren, aan te voelen wat nodig is en woorden te vinden die passend zijn bij verschillende levensfases.

Ik ben geboren en opgegroeid op een melkveehouderijbedrijf en ben hierin een aantal jaren met veel plezier en voldoening werkzaam geweest. Door gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden hebben we de keuze gemaakt ons bedrijf te beëindigen, maar ik heb nog veel affiniteit met de sector.

 

Van jongs af aan heb ik naast het verdriet rondom een overlijden ook de sfeer die tijdens een dienst van afscheid vaak zo voelbaar is, ervaren. De woorden, de rituelen en de muziek die mensen met elkaar verbinden, maakten indruk op me. Dat ik op enig moment zou kiezen mijzelf hierin te onderleggen, voelde dan ook als vanzelfsprekend.

 

Het volgen van een training via PKN-Nederland, de opleiding tot ritueel begeleider en de opgedane ervaringen in de zorg, hebben me voldoende bagage gegeven om u te kunnen ondersteunen bij het vormgeven van het afscheid van uw dierbare.

Ik heb een warme stem en een open blik voor alle levensovertuigingen.

Verder spreek ik vloeiend de streektaal: het Achterhoeks dialect.

bottom of page